ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก ศิริสุนทร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Somnuk Sirisoonthorn 11
2 จีระพงษ์ ตันตระกูล 8
3 ทวี ตันฆศิริ 8
4 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 7
5 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 4
6 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 4
7 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 3
8 Pornpimon Kasemsakchai 3
9 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 3
10 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
11 สุพล อนันตา 2
12 วิมล ไสยสมบัติ 2
13 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2
14 อัครพงศ์ อั้นทอง 2
15 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 2
16 อนุชา วรรณก้อน 2
17 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
18 Jerapong Tontrakoon 2
19 ภาวดี อังค์วัฒนะ 2
20 Pavadee Aungkavattana 2
21 วิม เหนือเพ็ง 2
22 เอ เจ มูลสัน 2
23 A.J. Moulson 2
24 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 2
25 กัลณกา สาธิตธาดา 2
26 Patarawan Kahawong 2
27 Pattarawan Choeycharoen 1
28 Udomsak Wongprachanukul 1
29 กมลพรรณ เพ็งพัด 1
30 ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 1
31 สุขุม อิสเสงี่ยม 1
32 พุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
33 พรพิมล บุญคุ้ม 1
34 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
35 Tawee Tunkasiri 1
36 ปริญญา สมร่าง 1
37 วชิราภรณ์ เอื้อพัฒนุกูล 1
38 อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
39 Kamonpan Pengpat 1
40 อานนท์ ชัยพานิช 1
41 ศักดิพล เทียนเสม 1
42 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
43 กิรณา จอมคำศรี 1
44 กมล ปานม่วง 1
45 ชิเกทากะ วาดะ 1
46 P. Yongsiri 1
47 Sukum Eitssayeam 1
48 Supatra Jinawath 1
49 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
50 Gobwute Rujijanagul 1
51 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
52 Narin Sirikulrat 1
53 วิชิต ศิริโชติ 1
54 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
55 ปัญญา ศรีจันทร์ 1
56 Aree Thanaboonsombut 1
57 อารี ธนบุญสมบัติ 1
58 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 1
59 Sitthisuntorn Supothina 1
60 Mana Sriyudthsak 1
61 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
62 Panya Srichandr 1
63 Aree Thanaboonsombut (Herabut) 1
64 Chantana Yuvaniyama 1
65 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
66 ฉันธนา ยูวะนิยม 1
67 Rungnapa Tongpool 1
68 Thumrongrut Mungcharoen 1
69 กิตติชัย สมรูป 1
70 Sumittra Charojrochkul 1
71 Pimpa Limthongkul 1
72 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
73 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
74 รุ้งนภา ทองพูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาอิฐทนไฟคุณภาพสูงเพื่อใช้ในเตาเผาขยะ
4 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
5 การพัฒนาแม่พิมพ์แบบแรมเพรสสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกทรงสูง
ปี พ.ศ. 2550
6 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาการผลิตเม็ดผงอลูมินาโดยวิธี Spray Drying
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาวัสดุเนื้ออลูมินา-เซอร์โคเนียสำหรับทำลูกบด
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น
ปี พ.ศ. 2542
11 การสังเคราะห์ผงเซรามิกส์และฟิล์มบางเซรามิกส์โดยวิธีโซลเจล
12 การใช้สาร PZT ในเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกสำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 Ceramics in Thailand
14 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
15 The effect of processing parameters on properties of Bi2GeO 5 glass ceramics
16 Ferroelectricity of (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3 - xBa(Ti0.95Zr0.05)O3 solid solution ceramics