ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย เรืองสว่าง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 2556 1
4 2548 1
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดใช้เชื้อเพลิงในการรมควันยางแผ่นดิบของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอนาบอนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 สร้างและทดสอบเครื่องอบแห้งแผ่นยางพาราด้วยไมโครเวฟ
3 การลดใช้เชื้อเพลิงในการรมควันยางแผ่นดิบของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอนาบอนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาหนังสือพิมพ์เชิงโต้ตอบเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและศึกษาการเปรียบเทียบผลการรับรู้ความพึงพอใจในการใช้หนังสือพิมพ์เชิงโต้ตอบ
5 เครื่องเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันชนิดเพลาขับให้ตัวได้
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพยางแผ่นดิบด้านขนาดและน้ำหนัก