ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ชูโฉม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การออกแบบและพัฒนาเคียวตัดทางปาล์มน้ำมันตามหลักการการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร
3 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น
ปี พ.ศ. 2552
4 ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นหมากขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร
5 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
6 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพารา ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ปี พ.ศ. 2551
7 การออกแบบและสร้างระบบแยกเนื้อหมาก และระบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนาหน่วยการผลิตอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรหลักต่อสถาวะของพื้นผิวที่ผ่านการกัดในการกลึงไม้ยางพารา โดยใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีด
ปี พ.ศ. 2543
10 การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2536
11 ศูนยถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและการควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคใต้)