ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนิท ปิ่นสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 - 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2546 1
10 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2557
2 การทดลองเนื้อดินปั้นเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียมสำหรับตกแต่งอาคารจากส่วนผสมของตะกอนดินน้ำประปาและเถ้าแกลบ
3 เรื่อง “การพัฒนาไส้กรอกน้ำเซรามิกส์จากเถ้าแกลบสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน”
4 การทดลองเนื้อดินปั้นเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียมสำหรับตกแต่งอาคารจากส่วนผสมของตะกอนดินน้ำประปาและเถ้าแกลบ
5 การทดลองเนื้อดินปั้นเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียมสำหรับตกแต่งอาคาร จากส่วนผสมของตะกอนดินน้ำประปาและเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาไส้กรอกน้ำเซรามิกส์จากเถ้าแกลบสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2555
7 การทดลองใช้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมเนื้อดินปั้นคอร์เดียไรต์สำหรับผลิตแผ่นรองเผา
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาส่วนผสมของสีที่ใช้ตกแต่งบนกระถางดินเผา
9 การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่ใช้ผลิตอิฐดินเผาโดยใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสม
10 การทดลองใช้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมเนื้อดินปั้นคอร์เดียไรต์สำหรับผลิตแผ่นรองเผา
11 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณลุ่มแม่น้ำวังทอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
12 การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2553
13 การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาว และเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย
14 การทดลองใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา วัดตาปะขาวหาย
16 การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาว และเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย
ปี พ.ศ. 2546
18 การศึกษาเนื้อดินและพัฒนาน้ำเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดิน : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผา วัดตาปะขาวหาย