ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนอง อมฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับลิ้นจี่
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการวิจัยทดสอบและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้สำหรับอบเนื้อลำไย
4 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลำไย
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอบลดความชื้นสำหรับทำพริกแห้ง
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาและพัฒนาลำไย
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกระดับเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดถั่วลิสงด้วยวิธีการบรรจุภัณฑ์แบบอากาศดัดแปลง
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดถั่วลิสงด้วยวิธีการบรรจุภัณฑ์ แบบอากาศดัดแปลง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม