ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภลักษณ์ สุวรรณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2559 1
4 2558 1
5 2554 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
ปี พ.ศ. 2561
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จักสานด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2559
3 การใช้ห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาการปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. 2558
4 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาการวิจัยดำเนินงาน 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ปี พ.ศ. 2554
5 การวางผังโรงงานสำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภทเพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย = [Plant layout for multi-product line using hygiene relationship layout heuristic / ศุภลักษณ์ สุวรรณ