ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 5
4 2554 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงสร้างระบบนวัตรกรรม
ปี พ.ศ. 2556
2 กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ
3 กลยุทธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
4 การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์
5 การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อาหาร
7 การศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ
8 การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการค้าปลีก
9 การศึกษาการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
10 การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
11 การทำนายความต้องการของตลาดและสินค้าคงคลังในการค้าปลีก
12 ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
13 การเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ในกลุ่มของโครงการ
ปี พ.ศ. 2551
14 การสำรวจโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2549
15 การพยากรณ์เทคโนโลยีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนขอบเขต