ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศพงษ์ ลออนวล 4
2 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 4
3 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 4
4 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
5 สุวิทย์ เตีย 2
6 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
7 มรกต ตันติเจริญ 2
8 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
9 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
10 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
11 อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง 2
12 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
13 วินัย ประภากรเกียรติ 2
14 นิรมล สุธรรมกิจ 2
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
16 มาลินี ลีโทชวลิต 2
17 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
18 ศรัทธา อาภรณ์รัตน์ 2
19 กำพล ประทีปชัยกูร 2
20 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2
21 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
22 อรรณพ นพรัตน์ 2
23 จำนง สรพิพัฒน์ 2
24 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
25 วรินธร สงคศิริ 2
26 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
27 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง