ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิษเฎศ ทองสิมา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุมพล งามผิว 9
2 Chumpol Ngamphiw 8
3 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 6
4 Anunchai Assawamakin 6
5 Ekachai Jenwitheesuk 4
6 เอกชัย เจนวิถีสุข 4
7 วรรณวิมล หมอกมาก 3
8 Jittima Piriyapongsa 2
9 จิตติมา พิริยะพงศา 2
10 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 2
11 Wanwimon Mokmak 2
12 พงศกร วังคำแหง 2
13 Assawamakin, A. 2
14 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
15 Jong Bhak 2
16 Pongsakorn Wangkumhang 2
17 Uttapong Ruangrit 2
18 อลิษา วิลันโท 1
19 Alisa Wilantho 1
20 Supasak Kulawonganunchai 1
21 Juntima Chanprasert 1
22 กฤษดากร ไชยชุมภู 1
23 อรรถพงษ์ เรืองฤทธิ์ 1
24 สุรพล เกาะเรียนอุดม 1
25 Kridsadakorn Chaichoompu 1
26 จันทิมา ชาญประเสริฐ 1
27 Woo-Yeon Kim 1
28 Honghuang Lin 1
29 Asif M.Khan 1
30 จักร แสงมา 1
31 Tin Wee Tan 1
32 Sanchai Chasombat 1
33 สัญชัย ชาสมบัติ 1
34 Surapol Kohreanudom 1
35 Naparat Pattarapayoon 1
36 นภารัตน์ ภัทรประยูร 1
37 Chumpol Ngamphiw 1
38 Prasit Palittapongarnpim 1
39 ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
40 พเยียรัตน สุวรรณศรี 1
41 The HUGO Pan-Asian SNP Consortium 1
42 ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย 1
43 Chanin Linwongse 1
44 Oranud Praditsap 1
45 อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
46 Payiarat Suwannasri 1
47 Sisaades Tongsima 1
48 Nipa Jongkon 1
49 Philip J. Shaw 1
50 Daungmanee Chuakheaw 1
51 นิภา จงกล 1
52 ดวงมณี เชื้อเขียว 1
53 Darran Nathan 1
54 Anunchai Assawamakin 1
55 Gallissara Agavatpanitch 1
56 Chak Sangma 1
57 Philip James Shaw 1
58 Sethakulvichai, W. 1
59 Tongsima, S. 1
60 Kittitornkun, Surin 1
61 Manitpornsut, S. 1
62 Wanna Thongnoppakhun 1
63 วรรณา ทองนพคุณ 1
64 Lilakiatsakun, W. 1
65 Wiboonrat, M. 1
66 Rattanatranurak, Apisit 1
67 นพดล ชลอธรรม 1
68 Chanin Limwongse 1
69 ชัยวัฒน์ บุตรไชย 1
70 Chaiwat Bootchai 1
71 Thepchai Supnithi 1
72 Taneth Ruangrajitpakorn 1
73 Nopphadol Chalortham 1
74 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 1
75 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
76 Apichart Intarapanich 1
77 อภิชาติ อินทรพานิชย์ 1
78 Apiwat Mutirangura 1
79 Chatchawit Aporntewan 1
80 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
81 Chupong Ittiwut 1
82 ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ 1
83 Wilaiwan Chotigeat 1
84 Amornrat Phongdara 1
85 ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ 1
86 สุรศักดิ์ ชื่นศรีวิโรจน์ 1
87 ศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์ 1
88 Ho Ghang 1
89 Amornbunchornvej, C. 1
90 Edison Liu 1
91 Limpiti, T. 1
92 Jin Ok Yang 1
93 Shuhua Xu 1
94 ณิรณัช มูลรินทร์ 1
95 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
96 Unitsa Sangket 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 5
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 1
9 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาระเบียบวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อใช้ในการเลือกเครื่องหมาย ทางพันธุกรรมซึ่งบ่งชี้ลักษณะจำเพาะที่สนใจจากข้อมูลสนิปทั่วจีโนม
ปี พ.ศ. 2555
2 An abundance of population-specific monomorphic SNPs may or may not be meaningful: A commentary on differences in allele frequencies of familial hypercholesterolemia SNPs in the Malaysian population
3 MicroPIR: An integrated database of microRNA target sites within human promoter sequences
4 Optimizing and multithreading SNPHAP on a multi-core APU with OpenCL
5 Estimation of band level resolutions of human chromosome images
6 Improved iterative pruning principal component analysis with graph-theoretic hierarchical clustering
ปี พ.ศ. 2554
7 PanSNPdb: The Pan-Asian SNP Genotyping Database
8 Hypomethylation of Intragenic LINE-1 Represses Transcription in Cancer Cells through AGO2
9 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
ปี พ.ศ. 2553
10 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี
ปี พ.ศ. 2552
11 Prediction of avian influenza A binding preference to human receptor using conformational analysis of receptor bound to hemagglutinin
12 RExPrimer: an integrated primer designing tool increases PCR effectiveness by avoiding 3' SNP-in-primer and mis-priming from structural variation
13 Mapping Human Genetic Diversity in Asia
14 Molecular dynamics simulation of a human thiopurine Smethyltransferase complexed with 6-mercaptopurine model
ปี พ.ศ. 2551
15 Automatic Synchronization and Distribution of Biological Databases and Software over Low-Bandwidth Networks among Developing Countries
16 Subtype-specific HIV-1 genotypic susceptibility interpretation
17 VarDetect: a nucleotide sequence variation exploratory tool
18 Pre-docking filter for protein and ligand 3D structures
ปี พ.ศ. 2550
19 WASP: a Web-based Allele-Specific PCR assay designing tool for detecting SNPs and mutations
ปี พ.ศ. 2549
20 โครงการจัดสร้างฐานข้อมูล SNP และ โปรแกรมทางด้านชีวสารสนเทศเพื่องานวิจัยทางพันธุกรรมมนุษย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 Extended retiming: optimal scheduling via a graph-theoretical approach
22 Unfolding probabilistic data-flow graphs under different timing models
23 Probabilistic loop scheduling for applications with uncertain execution time
24 Iterative PCA for population structure analysis
25 Time-frequency analysis for cancer detection using proteomic MS-spectra
26 Detection and classification device for malaria parasites in thick-blood films
27 Efficient large Pearson correlation matrix computing using hybrid MPI/CUDA
28 Improved iterative pruning principal component analysis with graph-theoretic hierarchical clustering
29 Rapid prototyping for fuzzy systems
30 Communication-sensitive loop scheduling for DSP applications
31 Loop scheduling algorithm for timing and memory operation minimization with register constraint
32 Optimizing circuits with confidence probability using probabilistic retiming
33 SHARP: efficient loop scheduling with data hazard reduction on multiple pipeline DSP systems
34 Probabilistic rotation: Scheduling graphs with uncertain execution time
35 Imprecise task schedule optimization
36 Minimization of fuzzy systems based on fuzzy inference graphs
37 Optimal communication scheduling based on collision graph model
38 Communication sensitive rotation scheduling
39 Scheduling with confidence for probabilistic data-flow graphs
40 DNA fragment assembly: An ant colony system approach
41 Computing resource bounds using inclusion scheduling
42 Rapid system design framework for fuzzy applications
43 DNA fragment assembly by ant colony and nearest neighbour heuristics
44 MT-ClustalW: Multithreading multiple sequence alignment
45 Iterative pruning PCA improves resolution of highly structured populations
46 PHCR: A Parallel Haplotype Configuration Reduction algorithm for haplotype interaction analysis
47 VarDetect: A nucleotide sequence variation exploratory tool
48 WASP: A Web-based Allele-Specific PCR assay designing tool for detecting SNPs and mutations
49 Prediction of avian influenza A binding preference to human receptor using conformational analysis of receptor bound to hemagglutinin
50 Unsupervised algorithms for population classification and ancestry informative marker selection
51 On assigning individuals from cryptic population structures to optimal predicted subpopulations: An empirical evaluation of non-parametric population structure analysis techniques
52 Multithreading bioinformatics software with OpenMP: SNPHAP case study
53 Searching single nucleotide polymorphism markers to complex diseases using genetic algorithm framework and a BoostMode support vector machine
54 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
55 A multithreading methodology with OpenMP on multi-core CPUs: SNPHAP case study
56 Comparative view of in silico DNA sequencing analysis tools
57 PanSNPdb: The Pan-Asian SNP Genotyping Database
58 Study of large and highly stratified population datasets by combining iterative pruning principal component analysis and structure
59 Study of the structural pathology caused by CYP2C9 polymorphisms towards flurbiprofen metabolism using molecular dynamics simulation
60 Catalog of genetic variations (SNPs and CNVs) and analysis tools for thai genetic studies
61 Performance analysis & improvement of SNPHAP on Multi-core CPUs
62 Analysing and optimizing snphap using radix-2 computation and openmp
63 Molecular dynamics simulations reveal structural instability of human trypsin inhibitor upon D50E and Y54H mutations
64 Optimizing and multithreading SNPHAP on a multi-core APU with OpenCL
65 Estimation of band level resolutions of human chromosome images
66 MicroPIR: An integrated database of microRNA target sites within human promoter sequences
67 Chromosome classification for metaphase selection
68 Band classification based on chromosome shapes
69 Insight into the peopling of Mainland Southeast Asia from Thai population genetic structure
70 MetaSel: A metaphase selection tool using a Gaussian-based classification technique
71 Biomarker selection and classification of \- Omics \" data using a two-step bayes classification framework"
72 INJclust: Iterative neighbor-joining tree clustering framework for inferring population structure
73 Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2
74 Molecular dynamics of interactions between rigid and flexible antifolates and dihydrofolate reductase from pyrimethamine-sensitive and pyrimethamine-resistant plasmodium falciparum
75 Population structure of four Thai indigenous chicken breeds