ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวศักดิ์ จุทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาระยะที่ 3 ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบสุ่ม ปกปิดสองทาง ควบคุมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาโรลาพิแทนต์ ในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากเคมีบำบัด ในอาสาสมัครที่ได้รับเคมีบำบัดที่ก่อให้เกิดการอาเจียนสูง
2 การศึกษาระยะที่ 3 ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบสุ่ม ปกปิดสองทาง ควบคุมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาโรลาพิแทนต์ ในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากเคมีบำบัด ในอาสาสมัครที่ได้รับเคมีบำบัดที่ก่อให้เกิดการอาเจียนปานกล
3 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2556
4 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาระยะที่3ในหลายสถาบันมีการควบคุมโดยการใช้ยาหลอกของยาโซราฟินิบBAY 43-9006ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ตัวเล็กและอยู่ในกลุ่มเซลล์ที่ไม่ใช่สแควมัสเป็นหลักในระยะลุกลามที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษาหลังได้รับการรักษามาแล้ว2หรือ3สูตร
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาวิจัยสหกสถาบันระยะที่3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยใช้ยาเอเอสเอ404 ร่วมกับยาโดซีแทกเซลสำหรับการรักษาลำดับที่สองของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะสุดท้ายหรือระยะที่มีการแพร่กระจาย(ระดับ3ปี/4)
7 การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก