ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวรักษ์ ศิวารมย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิวรักษ์ ศิวารมย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริโภคสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG)
ปี พ.ศ. 2555
2 ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ :
4 การไม่ยึดติดในโลกของการยึดติด : การแนะแนวชีวิตตามแนว ว.วชิรเมธี
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของการอบรมเลี้ยงดู ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 การพัฒนาทักษะการซื้อของ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการสอนในสถานการณ์จริง
8 การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบ ของพระพุทธเจ้าในนิทานชาดก
9 การรับรู้ภาพมายาต่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ของแฟนฟุตบอลชาวไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวคิดการแนะแนวตามแนวทางท่านศาสดามุอำมัด (ช.ล)
ปี พ.ศ. 2529
11 ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น
ปี พ.ศ. 2528
12 กระบวนการการแบ่งชนชั้นชาวนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะชาวนาภาคกลาง พ.ศ. 2485-2524