ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวดล กัญญาคำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2553 1
4 2548 1
5 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนและความพรุนของอิฐมอญด้วยการใช้เศษวัสดุทางการเกษตร
2 ต้นแบบการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และลดการใช้พลังงาน ตามแนวทางระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 : กรณีศึกษา อุตสาหรรมผลิตอวน
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนากระบวนการผลิตอิฐมอญคุณภาพสูงโดยใช้เศษแก้วเป็นสารเติมแต่ง
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้จากการทำนาเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2548
5 รูปแบบการควบคุมคุณภาพของพรมทอมือ โดยประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตพรม