ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นพรัตน์ กาญจนประยุธ 9
2 Siriluck Nivitchanyong 6
3 บัญชา รูปสวยดี 4
4 ศิริพร ดาวพิเศษ 4
5 นุวงศ์ ชลคุป 3
6 กานต์ พนาศุภมัสดุ 2
7 พงษ์ศักดิ์ พรหมกร 2
8 Teerapatr Srinorakutara 2
9 พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล 2
10 สไบทิพย์ ตุงคะมณี 2
11 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
12 Phavanee Narataruksa 2
13 Hussanai Sukkathanyawat 2
14 Karn Pana-Suppamassadu 2
15 Sabaithip Tungkamani 2
16 Piyapong Hunpinyo 2
17 วิจิตร ธรานนท์ 1
18 พสุ สิริสาลี 1
19 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
20 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
21 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
22 ดนุ พรหมมินทร์ 1
23 มนฤดี ผ่องอักษร 1
24 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
25 จิตติ์พร เครือเนตร 1
26 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
27 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
28 นิรุตต์ นาคสุข 1
29 Prayut Jiumrittiwong 1
30 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
31 นพรัตน์ กาญนประยุธ 1
32 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
33 ดรุณี อัศวเสถียร 1
34 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
35 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
36 จรัสพร มงคลขจิต 1
37 ดวงเดือน อาจองค์ 1
38 กตัญชลี ไม้งาม 1
39 Subongkoj Topaiboul 1
40 Pongsak Prommakorn 1
41 พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล 1
42 Peesamai Jenvanitpanjakul 1
43 ยุทธนา ฐานมงคล 1
44 Nuwong Chollacoop 1
45 Visarut Nopparat 1
46 พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร 1
47 Phongsak Keeratiwintakorn 1
48 Prayut Jiamrittiwong 1
49 พนิดา เทพขุน 1
50 จุฬารัตน์ สีห์รา 1
51 Sumittra Charojrochkul 1
52 Pimpa Limthongkul 1
53 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
54 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
55 Jarin Smai 1
56 Nuwaong Chollacoop 1
57 Yoothana Thanmongkol 1
58 Panida Thepkun 1
59 สุบงกช โตไพบูลย์ 1
60 Monrudee Phongaksorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 3
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 2
8 2545 2
9 2536 1
10 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Conversion enhancement of tubular fixed-bed reactor for Fischer-Tropsch synthesis using static mixer.
ปี พ.ศ. 2554
2 Conversion enhancement of pilot scale fixed bed reactor for fischer-tropsch synthesis
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย
5 รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ
6 The Asian Biomass Handbook: A Guide for Biomass Production and Utilization
ปี พ.ศ. 2548
7 ผลกระทบของการทำผิวสุดท้ายต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2547
8 ความเสี่ยงของการเกิดกัดกร่อนแบบรูเข็มและแบบใต้รอยซ้อนของอุปกรณ์ฝังในชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L ในของเหลวของร่างกาย เมื่อผ่านการทำผิวด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2546
9 เทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนของกระป๋องเหล็กเคลือบดีบุกฉาบแลคเกอร์
10 เทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนของกระป๋องเหล็กเคลือบดีบุกฉาบแลคเกอร์
ปี พ.ศ. 2545
11 การตรวจสอบปัญหาการละลายของดีบุกในกระป๋องสับปะรดส่งออกด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าของการทดสอบการกัดกร่อน
12 ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2536
13 การใช้ไขอ้อยเป็นสารหล่อลื่อในกระบวนการหลอมอัดรีดพลาสติก