ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาชนิดเก็บข้อมูลระยะยาวแบบต่อเนื่องไปข้าง(เภสัชระบาดวิทยา) แบบไม่สุ่ม (โดยเปิดเผยการรักษาทำในหลายสถาบัน) เพื่อประเมินปริมาณความเสี่ยงของการภาวะการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากผิดปกติทั่วร่างกายที่มีสาเหตุจากไต ในผู้ป่วยไตบกพร่องระดับปานกลาง
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม
3 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบันระยะที่3แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านเพื่อเปรียบเทียบยาเอเวอร์โรลิมัสอาร์เอดี001กับยาหลอกเมื่อให้ร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองที่ดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดลุกลามที่มีการแพร่กระจายของโรคภายหลังจากการได้รับยาเคมี