ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 4
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 4
14 2539 1
15 2538 1
16 2537 1
17 2536 2
18 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
2 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
3 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ (ปี 2555)
4 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ (ปี 2554)
5 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
6 การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์
7 การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
8 การปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสาน์สรัก
ปี พ.ศ. 2551
9 การปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสานส์รัก (ปี 2551)
10 การปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสานส์รัก (ปี 2552)
11 การปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสานส์รัก
12 ความสามารถในการผสมข้ามระหว่างถั่วลิสงพันธุ์ปลูก [Arachis hypogaea L.] กับถั่วลิสงพันธุ์ป่า [Arachis pintoi cv. Amdrillo]
ปี พ.ศ. 2550
13 การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (F20) และเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ ของถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2549
14 การผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป
ปี พ.ศ. 2548
15 การผลิตเล็ดพันธ์ถั่งลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป
ปี พ.ศ. 2547
16 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป (ปี 2547)
17 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป (ปี 2548)
18 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป (ปี 2549)
19 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป
ปี พ.ศ. 2543
20 โครงการสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้
ปี พ.ศ. 2542
21 การสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้
ปี พ.ศ. 2541
22 โครงการสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้ (ปี 2541)
23 โครงการสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้ (ปี 2542)
24 โครงการสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้ (ปี 2543)
25 การสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้
ปี พ.ศ. 2539
26 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่ง (Potato Improvement Via Somactonal Variation) โดยการชักนำให้เกิดความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ผ่านสภาพคัดลัส
ปี พ.ศ. 2538
27 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่ง (Potato Improvement Via Somactonal Variation) โดยการชักนำให้เกิดความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ผ่านสภาพคัดลัส
ปี พ.ศ. 2537
28 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่ง (Potato Improvement Via Somactonal Variation) โดยการชักนำให้เกิดความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ผ่านสภาพคัดลัส
ปี พ.ศ. 2536
29 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่ง (Potato Improvement Via Somactonal Variation) โดยการชักนำให้เกิดความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ผ่านสภาพคัดลัส (ปี 2539)
30 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่ง