ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ชีวภูมิศาสตร์ของปะการังในภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
2 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
3 Coral Reef Recovery After the Tsunami and Assessment of Coral Damage at Adang-Rawi, Tarutao Nationalpark, Satun Province (Coral fragments transplantation).
4 การสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
5 การสำรวจเพื่อติดตามผลกระทบระยะยาวจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
ปี พ.ศ. 2548
6 สายสัมพันธุกรรมเชิงภูมิศาสตร์ประชากรปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicomis) ในอ่าวไทยทะเลอันดามัน และทเลจีนใต้
7 Sea fan Recovery after the Tsunami at Similan Marine National park, Phang Nga Province.
ปี พ.ศ. 2544
8 การแพร่กระจายของจักจั่นทะเลครอบครัว รยยรกฟำ ในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2543
9 แผนแม่บทการจัดการอุทยานสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
10 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการอุทยานสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต