ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร ชูศรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 15
2 สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ 15
3 นันทิยา จ้อยชะรัด 9
4 ธีรวัฒน์ สุดขาว 8
5 Goon Jo Aan 6
6 บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล 6
7 เกศริน มณีนูน 6
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
10 Dayang Fredalina Basri 3
11 สุพรรณิกา ใจสมัน 3
12 จงกล สายสิงห์ 1
13 พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 1
14 จิตรบรรจง ตั้งปอง 1
15 วิภาวดี เสียงล้ำ 1
16 วรมย์ญลิน ทิพย์มณี 1
17 ชลทิต สนธิเมือง 1
18 สุดา จักรทอง 1
19 อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ 1
20 อธิป สกุลเผือก 1
21 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
22 อรทัย เนียมสุวรรณ 1
23 มานะ รักษ์วงศ์ 1
24 เจษฎาพร บุญพ่อมี 1
25 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
26 กานดา ปานทอง 1
27 สุพรรณิกา สมคุณ 1
28 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 3
3 2560 4
4 2559 2
5 2558 4
6 2557 3
7 2556 2
8 2554 2
9 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การปรับปรุงชาชงสมุนไพร สูตร THP-R016 : การจัดทำมาตรฐานชาชงสมุนไพรเเละการประเมินความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง
2 บทบาทของตำรับยาแผนไทย ยาสมานแผล ในการรักษาแผลเบาหวานที่เกิดจากการติดเชื้อจากไบโอฟิล์ม
3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การประเมินผลทางประสาทสัมผัส ของชาจากตำรับจตุผลาธิกะและผลต่อการยืดอายุของ Caenorhabditis elegans
ปี พ.ศ. 2561
4 การพัฒนาแผ่นปิดแผลผสมตำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน: ปีที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง
5 ผลของตำรับยาอายุวัฒนะพื้นบ้านต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน ความผิดปกติของสารพันธุกรรม และช่วงชีวิตของหนอนตัวกลม Caenorhabditis elegans
6 แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2560
7 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของชาชงจากตำรับยาแผนไทยในภาคใต้ที่ใช้เพื่อสุขภาพ
8 ผลของตำรับยาแผนไทยภาคใต้ต่อปัจจัยการก่อโรคฟันผุในเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans
9 กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลและ lupinifolin จาก Albizia myriophylla ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฝันผุ Streptococcus mutans
10 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชาชงจากพิกัดตรีสุรผล
ปี พ.ศ. 2559
11 กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร THR-SKO10 ต่อเชื้อ Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบ
12 การพัฒนาแผ่นปิดแผลผสมตำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2558
13 การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010) เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
14 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาชงสมุนไพรจากตำรับยาแผนไทยและการประยุกต์ใช้ในผู้ที่มีภาวะนำหนักเกิน
15 กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร THR-SKO10 ต่อเชื้อ Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบ
16 กลไกการออกฤทธิ์ของสาร lupinifolin ที่แยกได้จาก Albizia myriophylla ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฝันผุ Streptococcus mutans
ปี พ.ศ. 2557
17 สารช่วยลดการดื้อยาสำหรับใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก Acinetobacter baumannii
18 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ใหม่และสารลดการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
19 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ใหม่และสารลดการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
ปี พ.ศ. 2556
20 สารช่วยลดการดื้อยาสำหรับใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก Acinetobactor baumannii
21 ฤทธิ์ต้านเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ของตำรับยาแผนไทยสำหรับรักษาโรคผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2554
22 การลดการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกรัมลบด้วยตำรับยาแผนไทย
23 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากตำรับยาแผนไทยที่ใช้รักษาโรคผิวหนังในภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาชงสมุนไพรจากตำรับยาแผนไทยและการประยุกต์ใช้ในผู้ที่มีภาวะนำหนักเกิน
25 การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน