ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาการผลิตสารประกอบโพลีฟีนอลในเนื้อเยื่องาขี้ม้อน ที่เพาะเลี้ยงร่วมกับแบคทีเรียเอนโดไฟท์
ปี พ.ศ. 2557
2 การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชซึ่งเพาะเลี้ยงในไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
4 การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน
ปี พ.ศ. 2555
5 การแยกเชื้อแบคทีเรียที่ออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
ปี พ.ศ. 2554
6 การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ำเสีย
7 การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ และเอกซ์โซโพลีแซคคาไรด์จากเชื้อ Lactobacillus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นเมือง
9 การศึกษาศักยภาพในการผลิตออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโคนินจากไรโซแบคทีเรีย
10 การศึกษาศักยภาพในการผลิตออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโคนินจากไรโซแบคทีเรีย
11 การศึกษาการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ และเอกซ์โซโพลีแซคคาไรด์จากเชื้อ Lactobacillus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2545
12 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ำเสีย
13 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ำเสีย
14 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2544
15 ผลของสารสกัดจากพืชแต่งสีอาหารต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
ปี พ.ศ. 2541
16 การคัดเลือกพืชสมุนไพรไทยเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Listeria monocytogenes