ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรายุทธ ตรีรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2551 1
4 2543 2
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
3 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่โดยวิธีแฮท-อาร์เอพีดี
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษา งาขี้ม้อน พืชน้ำมันใหม่ และการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2543
5 การจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดโดยลักษณะทางพืชไร่และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
6 การจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดโดยลักษณะทางพืชไร่และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ