ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 2
5 2548 1
6 2547 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลของกรดแล็กติกและฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อปลาบึกแล่แช่เย็น-แช่แข็ง
2 ผลของกรดแล็กติกและฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อปลาบึกแล่แช่เย็น-แช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักจากปลานิล
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักจากปลานิล
ปี พ.ศ. 2550
7 การผลิตเจลาตินจากเศษเหลือของปลาบึก
8 การผลิตเจลาตินจากเศษเหลือของปลาบึก
ปี พ.ศ. 2548
9 การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง
ปี พ.ศ. 2547
10 การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง