ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เครื่องลดความชื้นงานประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2554
2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบอัดไอสำหรับการอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
3 อิทธิพลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สัดส่วนการเติมและชนิดของสารทำงานต่อสมรรถนะทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบ
ปี พ.ศ. 2553
4 เครื่องคว้านเม็ดลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ
5 เครื่องคว้านเม็ดลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2552
6 การออกแบบระบบอบแห้งและห้องเย็น สำหรับสมุนไพรไทยด้วยเทคนิคปั๊มความร้อน
7 การวิเคราะห์สมรรถนะกระบวนการอบแห้งไพล ด้วยเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน
8 การหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุด สำหรับเตาเผาแกลบแบบไซโคลน
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศล้อมรอบ ต่อคุณลักษณะทางความร้อน ของก๊าซแอลพีจีที่ไหลในท่อ
ปี พ.ศ. 2548
10 การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ(ปีที่2)
11 การพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีการขัดล้างและการคัดคุณภาพมะม่วงและส้มโอ
12 การพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีการขัดล้างและการคัดคุณภาพมะม่วง และส้มโอ
ปี พ.ศ. 2546
13 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั้มความร้อน
14 การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2543
15 เครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อนแบบประหยัดพลังงาน ตอนที่ 2 การประยุกต์เทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบกันระบบอบแห้งชนิดปั้มความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
16 เครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อนแบบประหยัดพลังงาน ตอนที่ 1 สมรรถนะของเครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อน
17 การปรับปรุงเครื่องอบแห้งลำไยแบบไม่แกะเปลือก
18 การปรับปรุงเครื่องอบแห้งลำไยแบบไม่แกะเปลือก / วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ปี พ.ศ. 2539
19 การปรับปรุงเครื่องอบลำใยแห้งแบบไม่แกะเปลือก