ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระศักดิ์ ตุลยาพร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วีรศักดิ์ ตุลยาพร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2551 5
3 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการเป็นฮาลาลฮับของประเทสไทย
2 ศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการเป็นฮาลาลฮับของประเทสไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การประยุกต์ใช้วิชาชีพระบบสารสนเทศของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
4 ความเป็นไปได้ของการจัดระบบตลาดมังคุด
5 ความเป็นไปได้ของการจัดระบบตลาดมังคุด
6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งและการพัฒนาตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผักกูดรุ่งเรือง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
7 แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทย