ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลวรรณ ทองเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการอาการ การสนับสนุนจากครอบครัว และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุดรคไตรเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2552
3 ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
4 ปัญหาและวิธีการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ปี พ.ศ. 2535
5 สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
ปี พ.ศ. 2533
6 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุหลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล