ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร ศิริพรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฟิล์มพลาสติกชีวภาพยืดอายุ การเก็บรักษาผลไม้ : กรณีศึกษา ฟิล์มพลาสติกจากเมทิลเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาผลของความดันย่อยแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างระดับนาโนและสมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบด้วยด้วยเทคนิค รีแอกตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2554
4 เงื่อนไขการเปลี่ยนเฟสของแคลเซียมคาร์บอเนตระหว่างการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน
ปี พ.ศ. 2547
5 การจำลองแบบด้วยระเบียบวิธีมอนติคาร์โลแบบแลกเปลี่ยนสปิน โดยขั้นตอนวิธีแบบบูล
ปี พ.ศ. 2546
6 การจำลองแบบด้วยระเบียบวิธีมอนติคาร์โลแบบแลกเปลี่ยนสปินโดยขั้นตอนวิธีแบบบูล