ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร วรพุทธพร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2551 3
5 2547 1
6 2546 1
7 2535 1
8 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญพืชและผลไม้ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือ เพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือ เพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2553
5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือ เพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
6 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่าเพื่อเป็นสินค้าเชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า
8 การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า
9 การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวเม่า
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบางชนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอีสาน
ปี พ.ศ. 2535
12 การผลิตกรดมะนาว โดยวิธี Submerged fermentation จากมันสำปะหลัง โดยใช้เชื้อรา