ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาสินี พิพิธกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 กระบวนการขับเคลื่อนของสังคมต่อการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 กับการสร้างวาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง
ปี พ.ศ. 2550
2 โครงการวิจัยเพศและการสื่อสารในสังคมไทย ระยะที่สอง
3 นโยบายคุณภาพต้องมาจากภาคประชาชน
ปี พ.ศ. 2549
4 วาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นในหนังสือพิมพ์และการตีความของผู้ถูกสร้าง
5 โครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ. 2548
6 นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น
7 นักข่าว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไร้สัญชาติ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพต่อการให้คุณค่าตนเองของสตรีในกรุงเทพมหานคร
9 การเล่าเรื่องและการสร้างความจริงทางสังคมในข่าวคลื่นยักษ์สึนามิ
ปี พ.ศ. 2547
10 วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย
11 นิตยสารผู้ชายกับกระบวนการสร้างความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล"
12 ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม
13 การทำจิตวิญญาณให้เป็นสินค้าในนิตยสารผู้หญิง
14 เพศและการสื่อสารในสังคมไทย
15 วาทกรรมในการนำเสนอข่าวชุมชนกรณีความขัดแย้งเรื่องที่ดิน ที่จังหวัดลำพูน เปรียบเทียบระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับสำนักข่าวประชาธรรม
16 กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน
ปี พ.ศ. 2546
17 โครงการ เพศและการสื่อสารในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 การให้ความหมายอัตลักษณ์ของชุมชน
19 เพศและการสื่อสารในสังคมไทย
20 การสร้างสารสนเทศคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2545
21 สตรีกับการถูกทำให้เป็นเหยื่อในหนังสือพิมพ์และชีวิตหลังผ่านพ้น
22 การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง
23 จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น
24 กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวัน
25 การสะท้อนอุดมการณ์ผ่านการเล่าเรื่องในข่าวกรณีความขัดแย้งโรงไฟฟ้าบ่อนอก
ปี พ.ศ. 2544
26 การสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซต์ไทย
27 การปรับเปลี่ยนอุดมการณ์วารสารศาสตร์ของไทย
28 การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บ
29 เนื้อหาคอลัมน์วิพากษ์สื่อในมติชนสุดสัปดาห์และสยามรัฐสัดาห์วิจารณ์
30 การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทย
31 วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน"
32 วาทกรรมการสร้างความจริงเชิงรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ในคดีปกปิดทรัพย์สินของ ทักษิณ ชินวัตร
ปี พ.ศ. 2539
33 การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง "สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2535" : รายงานผลการวิจัย