ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาวัณย์ ทองเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 3
7 2551 2
8 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรคกับผลการรักษาหายขาด
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรคกับผลการรักษาหายขาด
3 อุบัติการณ์และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังจากยาต้านวัณโรค
ปี พ.ศ. 2555
4 การสำรวจการปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับการจัดการภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
5 การสำรวจความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการข้างเคียงจากยาและการแพ้ยา
ปี พ.ศ. 2554
6 การจัดการภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค: ก่อนเริ่มการรักษาและระหว่างการรักษา
ปี พ.ศ. 2553
7 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการตั้งสูตรตำรับลูกอมเจลาตินเม็ดนิ่ม Lawsone Methyl Ether
9 การเตรียมและการประเมินคุณสมบัติของ microcapsules ของเชื้อ Lactobacillus fermentum SK5
10 การศึกษารูปแบบของการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดต่อตับจากยารักษาวัณโรค
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษารูปแบบการใช้ยา clopidogrel
12 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาวัณโรค
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาต้านวัณโรคกับการเกิดพิษต่อตับระหว่างการรักษาวัณโรค