ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลัสนา โพธิ์ศรี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 6
3 2551 2
4 2550 1
5 2548 1
6 2542 1
7 2537 1
8 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายในในการยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบองจากผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
2 การปฏิบัติระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวและผลการแปรรูปน้ำตาลโตนดสดที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑน้ำตาลโตนดเข้มข้นในจังหวัดสงขลา
3 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพรวึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
4 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพรวึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
6 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
7 ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายในในการยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบอง จากผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2550
10 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพรวึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2542
12 คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากแหล่งปลูกที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
13 การผลิตซูริมิไก่จากเศษไก่ที่ได้จากการตัดแต่งและเครื่องถอดกระดูก