ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภากร วงศ์ไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิภากร วงษ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 คำเรียกญาติภาษามลายูปาตานีของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาการแปรการใช้คำศัพท์หมวดคำตัดในภาษาไทยถิ่นสุราษฎร์ธานี อำเภอเคียนซา ของผู้บอกภาษาถิ่นสุราษฎร์ธานี อำเภอเคียนซา สามระดับอายุ
ปี พ.ศ. 2553
3 การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2552
4 การธำรงและการเปลี่ยนภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อุรักละโวยในตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2551
5 การธำรงและการเปลี่ยนภาษาในชุมชนมอญ กรณีศึกษาชุมชนบางขันหมาก ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2550
6 ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
7 พจนานุกรมลาว-ไทย-อังกฤษ(ฉบับเฉลิมพระเกียรติ)