ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิบูลย์ ช่างเรือ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิบูลย์ ช่างเรือ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การควบคุมกำลังของการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับกระบวนการอบแห้งที่ควบคุมอุณหภูมิได้
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิเคราะห์สมรรถนะกระบวนการอบแห้งไพล ด้วยเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน
3 การผลิตเอทานอล จากการหมักข้าวเปลือกด้วยวิธีการบดหยาบ
4 การอบแห้งตะไคร้ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก โดยใช้เครื่องอบไมโครเวฟ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้
ปี พ.ศ. 2542
5 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวแบบวางรายสำหรับฟาร์มแทรกเตอร์
ปี พ.ศ. 2541
6 การพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวโพดพร้อมเปลือก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 Tangarine and Mango Fruits Quality Detection by NIRs CMU
8 การประเมินสมรรถนะของการลดอุณหภูมิของกะหล่ำปลีที่ใช้ระบบสุญญากาศแบบหัวฉีดน้ำร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
9 การประเมินความสูญเสีย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กำหล่ำปลี ในจ.เชียงใหม่
10 การใช้ประโยชน์น้ำมันจากเปลือกส้มเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล้ก