ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ใจขาน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2555
2 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด
3 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2554
4 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2553
5 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด II
6 ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
7 ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด
9 ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
10 ผลของอายุและน้ำหนักของสัตว์ตั้งท้องต่อความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของฟีตัสและสัตว์หลังคลอด รวมทั้งคุณภาพซาก
11 ผลของอายุและน้ำหนักของสัตว์ตั้งท้องต่อความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของฟีตัสและสัตว์หลังคลอด รวมทั้งคุณภาพซาก
ปี พ.ศ. 2551
12 ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
13 ผลของอายุและน้ำหนักของสัตว์ตั้งท้องต่อความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของฟีตัสและสัตว์หลังคลอด รวมทั้งคุณภาพซาก
ปี พ.ศ. 2550
14 ผลของอายุและน้ำหนักของสัตว์ตั้งท้องต่อความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของฟีตัสและสัตว์หลังคลอด รวมทั้งคุณภาพซาก
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาข้อมูลและจัดทำเอกสารมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ปีกในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปี พ.ศ.2548
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เชอร์บาท๊อบ-มิกซ์) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากของไก่เนื้อ
17 ผลของการเสริมสมุนไพรผสม ฟ้าทะลายโจรขมิ้นชัน และมะระขี้นก (เฮอร์บาท๊อป-มิกช์) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของแม่สุกรและลูกสุกร
18 ผลของการเสริมสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน มะระขี้นก และไพล ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ของโภชนะ และสัญฐานวิทยาของลำไส้เล็กในลูกสุกรหย่านม