ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 2
6 2553 3
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ส่งเสริมภูมิปัญญาเรือพื้นบ้านผ่านการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมแม่ยม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2 Research Links Project: Call for Researcher Links Travel Grant
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเส้นทางมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์-ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2556
4 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
5 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมลอยน้ำลุ่มแม่น้ำยม กรณีศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมลอยน้ำลุ่มแม่น้ำยม กรณีศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
7 การจัดการสภาพแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็กมหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัย ต่อการเปลี่ยนเเปลงพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
9 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัย ต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
10 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2554
11 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
12 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
13 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
14 ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัย ต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
15 การจัดการสภาพแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็กมหาวิทยาลัยนเรศวร