ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชิต จรุงสุจริตกุล(10%),นายมานะ ขุนวีช่วย [ผู้ร่วมวิจัย] (10%),นางสาวพรเพ็ญ สุขหนู [ผู้ร่วมวิจัย] (5%),ผศ. นฤมล ขุนวีช่วย [ผู้ร่วมวิจัย] (10%),นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย [ผู้ร่วมวิจัย] (10%),รศ.ดร. ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ [ผู้ร่วมวิจั
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1