ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย สติมัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2551 1
4 2549 1
5 2544 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาระบาดวิทยาและอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัสในไรอ่อนและหนูในพื้นที่แหล่งระบาดโรคของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาระบาดวิทยาและอัตราการติดเชื้อโรคสครัปไทฟัสในไรอ่อนและหนูในพืนที่อุบัติการณ์โรคของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการตรวจคัดกรอง โมโนโคนอล แอนติบอดี ที่สร้างต่อ Plasmodium Glyceraldehyde-3-phosphase dehydrogenase ( pGAPDH ) เพื่อ นำไปผลิตเป็น Dipstick ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
ปี พ.ศ. 2549
4 ศึกษาผลกระทบการรวมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [สปสช.] ต่อสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2544
5 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น