ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาริช ศรีละออง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วาริช ศรีละออง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 7
6 2553 4
7 2552 4
8 2551 7
9 2550 8
10 2542 1
11 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการลดอุณหภูมิแบบ Cold Shock และการล้างโดยระบบ Micro-nano Bubble ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
2 การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพของแก้วมังกระฉายรังสี แกมมาที่เก็บรักษาในสภาพจำลองการขนส่งทางเรือสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2556
3 การชักนำการสะสมปริมาณวานิลลินในฝักวานิลลาบ่มโดยเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2555
4 การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน
5 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสารเคมีตกค้างในผลพริกระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
6 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย
7 การศึกษาการต้านอนุมูลอิสระและคุณค่าทางอาหารในดอกไม้ที่รับประทานได้ในประเทศไทย (ระยะที่ 1)
8 การจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยวแก้วมังกร
9 ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลง และอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษา และอายุการวางจำหน่ายของผลแก้วมังกร
10 การใช้สารทดแทนโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เพื่อลดการเกิดสีน้ำตาลในมะพร้าวน้ำหอม
11 ผลของน้ำตาลซูโครสและน้ำตาลทรีฮาโลสต่อคุณภาพและอายุปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
12 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่ออายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม เพื่อการส่งออก
14 ผลของรังสี UV-C ต่อการชะลอการสูญเสียคลอโรฟิลล์ในผักคะน้าทั้งต้นและคะน้าตัดแต่งพร้อมปรุง(ระยะที่ 2)
15 ผลของรังสี UV-C ต่อการชะลอการสูญเสียคลอโรฟิลล์ในผักคะน้าทั้งต้นและคะน้าตัดแต่งพร้อมปรุง
16 ผลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่ออายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
17 การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ (ระยะที่1)
18 การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน (ระยะที่ 1)
19 ผลของรังสี UV-C ต่อการชะลอการสูญเสียคลอโรฟิลล์ในผักคะน้าทั้งต้นและคะน้าตัดแต่งพร้อมปรุง
20 การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลบนเปลือกมะพร้าวน้ำหอมโดยใช้สารป้องกันการเกิดสีน้ำตาลร่วมกับการหุ้มฟิล์มโพลิไวนิลคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2551
21 การลดความเสียหายของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ลำไยพันธุ์ดอ และมังคุดฉายรังสีแกมมา สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
22 การออกแบบภาชนะบรรจุในสภาพดัดแปลงบรรยากาศสำหรับมังคุดสดและมังคุดสอพร้อมบริโภคเพื่อลดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง
23 ผลของการลดอุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายแก้วมังกรตัดแต่งพร้อมบริโภค
24 การใช้สภาพ Anoxia ในระยะสั้นก่อนเก็บรักษาต่อคุณภาพและการเกิดไส้สีน้ำตาลของสับปะรด
25 ผลของเอทธิฟอน และ 1-MCP ต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ ในผักชีตัดแต่งพร้อมบริโภค
26 การใช้แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติผลิตเอนไซม์ไคติเนส ร่วมกับ 1-MCP และ Active packaging ในการควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทอง
27 ผลของการลดอุณภูมิและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายแก้วมังกรตัดแต่งพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2550
28 ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงและบรรยากาศควบคุมต่อคุณภาพและรูปแบบกลิ่นของมะม่วง พันธุ์มหาชนก
29 การศึกษาผลของแรงกลและการบรรจุต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและกลิ่นมะม่วงระหว่างการ ขนส่ง
30 ประสิทธิภาพของสาร Methyl Cellulose Methyl Jasmonate และกรดจิบเบอเรลลิคในการยืดอายุการเก็บรักษาผลมังคุดเพื่อการส่งออก
31 การลดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวด้วยกรดจิบเบอเรลลิค
32 ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 2)
33 ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้และการใช้สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่ออาการสะท้านหนาวของพริกหวาน
34 ผลของการใช้ความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงกลิ่นของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
35 การศึกษาผลของแรงกลและการบรรจุต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและกลิ่นมะม่วงระหว่างการ ขนส่ง
ปี พ.ศ. 2542
36 ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ และการควบคุมสภาพบรรยากาศ ต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะนาว