ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาณี ชัยวัฒนสิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2549 1
5 2544 1
6 2526 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดกรอกในลำดับครอกที่ต่างกันของแม่สุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของการเสริมซีลีเนียมและวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาถน้ำเชื้อของพ่อสุกร
3 ผลของการเสริมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์คัสมิวเดส และซิลีเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร
ปี พ.ศ. 2551
4 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจบางลักษณะในโคกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2549
5 การพัฒนาการเลี้ยงไก่ในระบบฟาร์มปิดของเกษตรกรระดับเล็กเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2544
6 การศึกษาพันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองในประเทศไทย โดยใช้ DNA fingerprint
ปี พ.ศ. 2526
7 ดัชนีพันธุกรรมและดัชนีการคัดเลือกบางแบบในโคนม