ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภ แก้วเกษ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 การสำรวจบีตาแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายสาย TEM ในแบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม Enterobacteriaceae
ปี พ.ศ. 2539
2 การศึกษาเอนไซม์บีตาเบสชนิดฤทธิ์ขยายในแบคทีเรียแกรมลบ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2528
3 แบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงกระดูกมาสตอยด์อักเสบเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์
5 การศึกษาเอนไซม์บีตาเบสชนิดฤทธิ์ขยายในแบคทีเรียแกรมลบ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
6 การสำรวจบีตาแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายสาย TEM ในแบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม Enterobacteriaceae
7 ภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรา
8 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ อาการแสดง การตรวจอุจจาระ และผลของการเพาะเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วยเด็กโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในจังหวัดขอนแก่น