ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ มีสมญา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 26
2 เยาวดี คุปตะพันธ์ 24
3 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 9
4 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 6
5 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 5
6 เพลินใจ ตังคณะกุล 4
7 บุญมา นิยมวิทย์ 3
8 อนุวัตร แจ้งชัด 3
9 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 2
10 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
11 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
12 สมศรี ภู่สีม่วง 2
13 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
14 ปรียา ลีฬหกุล 1
15 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
16 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
17 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
18 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
19 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
20 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
21 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
22 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
23 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
24 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
25 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
26 สมจิต อ่อนเหม 1
27 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
28 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
29 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
30 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
31 นายธีระ ทองเผือก 1
32 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
33 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
34 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 1
35 วารุณี วารัญญานนท์ 1
36 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 2
12 2542 1
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2550
6 การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
ปี พ.ศ. 2547
8 การใช้ประโยชน์ของแมลงกินได้บางชนิดในประเทศไทย : ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
ปี พ.ศ. 2545
10 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
11 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
13 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2542
14 การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว