ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย ขันนาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2553 3
4 2548 1
5 2546 1
6 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
2 ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก
4 ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน
ปี พ.ศ. 2553
5 ศึกษาความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของเส้นใยนำแสงโพรงสั่นพ้องแหวน
6 การพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
7 ศึกษาความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของเส้นใยนำแสงโพรงสั่นพ้องแหวน
ปี พ.ศ. 2548
8 เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสง เออร์เบียมโดปและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์