ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ อิ่มอาเทศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัทราวุฒิ แสงศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1