ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 7-9 ปี
2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 10-12 ปี
3 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 13-15 ปี
4 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 16-18 ปี
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับอายุ 13-15 ปี
ปี พ.ศ. 2536
6 การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์หมัดที่น็อคเอาท์ของเขาทราย กาแล็คซี่ ในการชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลก
7 การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์หมัดที่น็อคเอาท์ของเขาทราย กาแล็คซี่ ในการชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลก
ปี พ.ศ. 2535
8 การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์หมัดที่น๊อคเอาท์ของเขาทราย กาแล็คซี่ ในการชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลก