ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 4
6 2551 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
ปี พ.ศ. 2558
2 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
3 การศึกษาทดลองสมรรถนะของตู้ทำความเย็นด้วยระบบท่อวอร์เทกซ์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาระบบฝ้าเพดานทำความเย็นโดยใช้ท่อวอร์เทกซ์สำหรับการใช้งานในอาคาร
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนสู่อาคาร
6 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก
8 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนสู่อาคาร
9 วัสดุชีวมวลที่มีในพิษณุโลกกับความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้า
10 วัสดุชีวมวลที่มีในพิษณุโลกกับความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
11 สมรรถนะของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนที่อุณหภูมิการทำงานต่ำ