ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ พาราสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยา Strecker ด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของไทเทเนียม
2 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช ตอน2
4 ระบบผู้ช่วยสอนวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 01403221 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟชนิดใหม่และการศึกษาการนำไปใช้ย้อมผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช