ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 14
2 งามจิตร โล่วิทูร 10
3 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 10
4 วรพล เพ็งพินิจ 5
5 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 4
6 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 4
7 วราภรณ์ สกลไชย 3
8 วนิดา เทวารุทธิ์ 2
9 ชมดาว สิกขะมณฑล 2
10 สุภัคชนม์ คล่องดี 2
11 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 2
12 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 2
13 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 2
14 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
15 กรุณา วงษ์กระจ่าง 2
16 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
17 วินัศ ภูมินาถ 1
18 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
19 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
20 พิศมัย ศรีชาเยช 1
21 Dr. Hiroshi Okadome 1
22 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
23 เขมพัษ อ้นท้วม 1
24 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
25 ประมวล ทรายทอง 1
26 นางอัญชนา กำลังหาญ 1
27 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 1
28 สุมิตรา บุญบำรุง 1
29 วันเพ็ญ มีสมญา 1
30 พัชรี ตั้งตระกูล 1
31 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
32 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
33 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
34 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
35 อภิญญา จุฑางกูร 1
36 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread
3 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท
4 การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้โดยสารกลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2555
5 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province
6 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น
7 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
8 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
ปี พ.ศ. 2554
9 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
10 เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส
12 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง
13 การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร
14 สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าว
ปี พ.ศ. 2552
15 อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน