ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ตันรัตนกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 16
2 วรศักดิ์ เพชรวโรทัย 6
3 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 3
4 กมลธรรม อ่ำสกุล 3
5 ศิวศิษย์ วิทยศิลป์ 3
6 จุฑารัตน์ อินทปัน 3
7 วัชนิดา ชินผา 3
8 ธนพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 3
9 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 3
10 Varaporn Tanrattanakul 2
11 อังคณา ปฐมสกุล 1
12 Kamontam Umsakul 1
13 มนูญ ศิรินุพงศ์ 1
14 ธนพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 1
15 สอาด ริยะจันทร์ 1
16 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 1
17 จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ 1
18 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
19 วรรณภา ชูเมฆา 1
20 นุชนาฎ นาคกุล 1
21 ธงชัย แก้วประกอบ 1
22 พงศธร กาญจนพรหม 1
23 ธรรมนิจ จีบเจือ 1
24 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
25 เกศินี โกศลเมธี 1
26 งบประมาณแผ่นดิน 1
27 Kesinee Kosonmetee 1
28 Pasaree Laokijcharoen 1
29 ภาสรี เล้ากิจเจริญ 1
30 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
31 โครงการวิจัย Matching Fund 1
32 วราภรณ์ พรหมวิกร 1
33 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
34 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
35 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
36 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2559 3
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 5
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 5
10 2547 5
11 2546 1
12 2545 3
13 2544 1
14 2542 1
15 543 59
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โฟมพอลิยูริเทนฐานชีวภาพเตรียมจากยางธรรมชาติและน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2561
2 ศึกษาการใช้เถ้ากะลาปาล์มน้ำมันเป็นสารตัวเติมสำหรับผลิตบล็อกยางปูพื้น จากยางสกิมผสมยางอีพีดีเอ็มเหลือทิ้ง
3 การเตรียมและสมบัติของโครงสร้างเลี้ยงเซลล์ที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพเตรียมจากพอลิแลคติคแอสิด/ไคโตซาน/ผงขี้เลื้อย
ปี พ.ศ. 2559
4 การสังเคราะห์พอลิยูริเทนชีวภาพที่ไม่ใช้ไอโซไซยาเนตเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด
5 การปรับปรุงสมบัติพาทิเคิลบอร์ดด้วยการผสมพลาสติก
6 การพัฒนาความสามารถในการยืดตัวและความเหนียวของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพลาสติไซด์พอลิแลกไทด์และพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทเรฟแทเลต
ปี พ.ศ. 2554
7 ไบโอ-เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิแล็กติกแอซิค
8 โครงการการเตรียมและสมบัติของไบโอพลาสติกนาโนคอมโพสิทจากน้ำมันถั่งเหลือง และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2553
9 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลคติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
10 การคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายยางธรรมชาติ
11 พอลิเมอร์ผสมหดตัวได้ด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
12 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
13 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
14 ยางเทอโมพลาสติกเตรียมจากยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดส์ผสมพอลิแลคติกแอซิด
15 Polypropylene/Natural Rubber Thermoplastic Elastomer: Effect of Phenolic Resin as a Vulcanizing Agent on Mechanical Properties and Morphology
16 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
17 การเตรียมและสมบัติโฟมป้องกันการกระแทกเตรียมจากแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
18 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
19 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2549
20 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ-มอ.(7)
21 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิโดซี
22 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
23 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เตรียมจากยางธรรมชาติอิพ๊อกซิไดร์และไนลอน 6
ปี พ.ศ. 2548
24 พอลิเมอร์นาดนคอมโพสิทเตรียมจากพอลิชันโฟนและดินขาว
25 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
26 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากยางธรรมชาติอิพอกไดซ์และไนลอน 6
27 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททิลีน
28 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2547
29 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
30 วัสดุดป้องกันการแทรกแซงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีทำมาจากยางธรรมชาติ
31 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททีลีน
32 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ-มอ.(7)
33 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
ปี พ.ศ. 2546
34 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
ปี พ.ศ. 2545
35 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
36 การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติอีบ๊อกซิไดซ์
37 สารไฟฟ้าไร้สารฮาโกเจนจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
38 ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก
ปี พ.ศ. 2542
39 ยางผสมชนิดใหม่ : ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำมาก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การสังเคราะห์พอลิยูริเทนชีวภาพที่ไม่ใช้ไอโซไซยาเนตเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด
41 โฟมพอลิยูริเทนชีวภาพเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิคาโปรแลคโทนสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย