ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรางคณา กีรติชนานนท์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาหลอกแบบกลุ่มคู่ขนาน ระยะเวลา 52 สัปดาห์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของยาโรฟลูมิลาสต์ (roflumilast) ขนาด 500 ไมโครกรัมต่ออัตราการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาส
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งแบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนานควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านโดยใช้ยาหลอก2ชนิดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม(Tiotropium)ขนาด2.5 ไมโครกรัมและขนาด5ไมโครกรัมชนิดสารละลาย
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาวิจัยสหกสถาบันระยะที่3 แบบสุ่มปกปิดทั้งสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกโดยใช้ยาเอเอสเอ404 ร่วมกับยาโดซีแทกเซลสำหรับการรักษาลำดับที่สองของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กระยะสุดท้ายหรือระยะที่มีการแพร่กระจาย(ระดับ3ปี/4)