ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรากร ลิ่มบุตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 2
3 2559 1
4 2558 2
5 2556 1
6 2553 1
7 2552 3
8 2550 3
9 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนในอุตสาหกรรมอาหาร
2 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
3 เครื่องวัดความเปรี้ยว ความหวานในน้ำตาลโตนด
ปี พ.ศ. 2561
4 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
5 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
ปี พ.ศ. 2559
6 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน
ปี พ.ศ. 2558
7 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
8 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2556
9 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2553
10 การออกแบบและประยุกต์ใช้ไฮบริดแบกซ์-โฟลว์เซลล์อย่างง่ายสำหรับคาพาซิทิฟ แอฟพินิติไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2552
11 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
12 การเพิ่มประสิทธิภาพของแอฟฟินิตี้ ไบโอเซนเซอร์ แบบไม้ตัดฉลากโดยใช้วัสดุนาโน
13 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2550
14 Microfluidic conductimetric bioreactor
15 ไบโอเซนเซอร์สำหรับสารปนเปื้อนปริมาณน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ
16 เซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์โปรตีนก่อภูมิแพ้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
18 การพัฒนาชุดทดสอบฟอร์มาลิน