ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรัญญู ศรีเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตไซเดอร์จากผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื่อย แป้ง และน้ำยางพารา
4 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเจ้าพื้นเมืองภาคใต้ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2555
5 การลดของเสียสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนในขั้นตอนการลามิเนต
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความหนาที่เหมาะสมของกระป๋องนม
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก
8 การศึกษาสารดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของกล้วย
9 การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
10 การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2
11 การคัดเลือกคุณสมบัติของฉลากที่เหมาะสมกับเครื่องปิดฉลาก บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และการศึกษาระยะเวลาที่กาวแห้งหลังการปิดฉลาก
12 บรรจุภัณฑ์เชิงรุกในการชะลอการสุกของผลไม้
13 การปรับปรุงสมบัติของน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นสารตัวพาในหมึกพิมพ์ฐานน้ำมันทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม
14 การสกัด การแยก และการประยุกต์ใช้สารลิกนินจากทะลายปาล์มในการผลิตสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
15 ศักยภาพการผลิตและสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้สำหรับเสริมแรงในบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
ปี พ.ศ. 2552
16 การผลิตวัสดุคอมพอสิตจากเยื่อไผ่และยางธรรมชาติ
17 การผลิตโฟมแป้งผสมน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2551
18 การคัดเลือก การพัฒนาเทคนิคการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลไม้แปรรูปในเขตภาคใต้ตอนล่าง
19 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื้อยแป้ง และน้ำยางพารา
20 การศึกษาผลของลักษณะลิ้นกาวต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก
21 การเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
22 การศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบระหว่างเส้นใยปาล์มและน้ำยางธรรมชาติ
23 การผลิต สมบัติ และการประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคัดเรซินที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม เพื่อทดแทนการใช้แวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
24 การผลิต การพัฒนาคุณสมบัติฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชข้าวพื้นเมืองภาคใต้และการประยุกต์ใช้
25 การผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์มและเส้นใยตาลโตนด
26 การปรับปรุงสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยไคโตแซน
27 การใช้ไคโตแซนปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไขมันในกระดาษบรรจุภัณฑ์
28 ผลของโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนตในบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการชะลอการสุกในกล้วย
ปี พ.ศ. 2549
29 การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยแป้งสาคูดัดแปร
30 การผลิตกระดาษจากเส้นใยตาลโตนด
31 บรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากชานอ้อย
32 การศึกษาการกำจัดหมึกพิมพ์ด้วยเครื่องกำจัดหมึกพิมพ์ต้นแบบ
33 การผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้ำมัน
34 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2548
35 การผลิตและพัฒนาสมบัติของแวกซ์จากน้ำมันปาล์มและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2547
36 การผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน
37 การผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากกากชาและเส้นใยจากปาล์มน้ำมัน
38 การรีไซเคิลเยื่อกระดาษจากกล่องนม
39 การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2537
40 การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 การลดของเสียจากกระบวนการทำซอง
42 การลดปริมาณของเสียจากการปรับตั้งเครื่องจักร
43 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของถ้วยย่อยสลายได้จากเส้นใยปาล์ม
44 การประยุกต์ใช้นาโนเคลย์ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของกระดาษ