ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรัญญู ผิวทองคำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 ตามรอยวัตถุ
3 ตามรอยวัตถุ รุ่น 2.0
4 โครงการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
5 โครงการพัฒนาระบบพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลภาคสนาม
6 โครงการวิจัยและพัฒนารถสื่อสารฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2551
7 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท
8 ระบบตามรอยวัตถุ ภาค สนาม
9 ระบบตามรอยวัตถุ
10 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการรถสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2550
11 เครื่องสลับสัญญาณเสียงวิทยุสื่อสาร
12 สายอากาศ Directional Patch Antenna
13 ระบบควบคุมตำแหน่งจานดาวเทียม IP STAR สำหรับรถ EECV
14 การทำงานของระบบควบคุมและติดตามการจ่ายไฟในรถสื่อสารฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2549
15 เครื่องกลบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 Radio over IP prototyping: A communication system for emergency response
17 Push-to-talk control scheme for radio over IP communication