ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณา มาลาพันธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแลคติกทนร้อนที่คัดแยกได้จาก เต้าหู้และน้ำเวย์เต้าหู้
2 การศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากกิมจิ
ปี พ.ศ. 2555
3 การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ
4 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งจากชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของข้าวปั้นซูชิพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2553
6 การค้นหาโปรโมเตอร์จากจีโนมของเชื้อ Pediococcus acidilactici BCC9545
7 การเจริญและการสร้างสารแบคเทอริโอซินของแบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมะพร้าว
8 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารยับยั้งจุลชีพ เพื่อใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียในผักและผลไม้
9 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ในการควบคุม Listeria monocytogenes ในแตงกวาสด
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของถั่วงอกดิบ
11 การเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ